Faydalı Linkler

FAYDALI LİNKLER
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü http://www.gkgm.gov.tr/
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı http://www.tarim.gov.tr/
Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü http://www.tae.gov.tr/
Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü http://www.adanavet.gov.tr
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü http://bornova.vet.gov.tr/
Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü http://elazig.vet.gov.tr/
Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü http://erzurum.vet.gov.tr/
Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü http://www.etlikvet.gov.tr/
Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü http://konya.vet.gov.tr/
Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü http://manisa.vet.gov.tr/
Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü http://samsun.vet.gov.tr/
Adana İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://01kontrollab.kkgm.gov.tr/
Bolu İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://www.bolukontrollab.gov.tr/bolu/
Erzincan İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://24kontrollab.kkgm.gov.tr/
İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://www.izmir-kontrollab.gov.tr/index.php
Kastamonu İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://kastamonu-ilkontrol.gov.tr/V53/
Konya İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://www.konyailkontrollab.gov.tr/
Trabzon İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://61kontrollab.kkgm.gov.tr/
Mersin İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü http://www.mersin-kontrollab.gov.tr/
Türk Veteriner Hekimleri Birliği http://www.tvhb.org.tr/
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği http://www.besd-bir.org/
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği http://www.turkiyeyembir.org.tr
Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği http://www.vghd.org.tr/
Veteriner Tavukçuluk Derneği http://www.veterinertavukculuk.org/
Bilimsel Tavukçuluk Derneği http://www.wpsa.org.tr/
İstanbul Veteriner Hekimler Odası http://www.ivho.org/
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı http://www.tvetvakfi.org.tr/
Avrupa Birliği Veteriner Hekim Platformu http://www.abveteriner.org/
İnvesa S.A. http://www.invesagroup.com/
Cevasa S.A. http://www.cevasa.com.ar/
Divasa S.A. http://www.divasa-farmavic.com/index.php?lang=en
X-Vet http://www.xvetgermany.com/
World Organisation for Animal Health http://www.oie.int/
The İnternational Federation for Animal Health http://www.ifahsec.org/
İnternational Portal on Food Safety, Animal & Plant Health http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp
World Veterinary Association http://www.worldvet.org/
World Health Organization http://www.who.int/en/
Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org/
The Convention on Biological Diversity http://www.cbd.int/
The Codex Alimentarius Commission http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
European Commission http://ec.europa.eu/